Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Nowe zdjęcia na harcerz.eu

§1

Właścicielem strony portalu jest Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA - Robert Kędziora.

§2

Portal oferuje bezpłatne usługi w zakresie:

 • rejestrowania jednostek harcerskich wszystkich szczebli oraz organizacji harcerskich działających na terenie oraz poza granicami Rzeczypospolitej, organizacji skautowych,
 • tworzenia osobowej bazy danych o członkach poszczególnych jednostek
 • tworzenia możliwości wymiany informacji pomiędzy użytkownikami serwisu
 • możliwości tworzenia kronik, kalendarium jednostek harcerskich
 • tworzenia paneli tematycznych : metodyka, wirtualny śpiewnik

§3

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych jak również prawo do ich modyfikacji.

§4

Uczestnik serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych przy rejestracji w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją serwisu harcerz.eu. Właściciel serwisu www.harcerz.eu, gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych Użytkowników serwisu. Zespół Redakcyjny SYNOGARLICA nie udostępnia innym podmiotom danych przekazywanych przez Użytkowników serwisu.

§5

Użytkownicy portalu mają prawo do:

 • wykorzystywania wszystkich dostępnych mechanizmów serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem
 • zamieszczania komentarzy i wpisów
 • zamieszczania zdjęć, rysunków, opracowań graficznych
 • dodawania piosenek do wirtualnego śpiewnika
 • tworzenia jednostek środowisk harcerskich
 • zamieszczania tekstów lub innych materiałów metodycznych, historycznych związanych z ruchem skautowym i harcerskim

§6

Zabrania się:

 • wykorzystywania mechanizmów serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • wykorzystywania technik informatycznych i wiedzy technicznej w celu uzyskania dostępu lub zmiany treści chronionej, w szczególności uzyskania dostępu do prywatnych kont użytkoników serwisu

§7

Uczestnik portalu zamieszczając tekst, zdjęcie, grafikę czy opracowanie oświadcza, że nie zostały naruszone niczyje prawa autorskie. Użytkownik zamieszcza swoje prace w portalu nieodpłatnie. W przypadku wykorzystywania materiałów innych autorów zamieszczający musi posiadać zgodę tychże autorów na zamieszczanie prac bądź zamieszczać je na zasadzie cytatu z podaniem źródła oraz autora.

§8

W przypadku zamieszczenia treści zawierającej sformułowania niecenzuralne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, zasadami harcerskimi, naruszającej czyjąś prywatność lub godność, administrator dokona usunięcia dokonanych wpisów, a także dokona usunięcia / zablokowania / czasowego zablokowania konta użytkownika serwisu.

§9

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników oraz zdjęcia przez nich udostępniane. Nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu. Uczestnicy portalu ponoszą odpowiedzialność karną za zamieszczania treści sprzeczne z polskim prawem.

§10

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

§11

Korzystanie z portalu www.harcerz.eu oznacza akceptację powyższego regulaminu.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
0.0012421607971191