Rozwiń/zwiń wszystkie
Rozwiń/zwiń wszystkie
Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

Zlot 90-lecia Harcerstwa (2001-09-14 - 2001-09-16)

2018-01-14 19:58 dodane przez: Marek Bieżanowski

W dniach 14 – 16 września 2001 roku w Krakowie na Błoniach odbył się Jubileuszowy Zlot Krakowskiej Chorągwi ZHP im. Tadeusza Kościuszki zorganizowany w 90-lecie powstania Harcerstwa na ziemiach polskich. Jego organizatorami były Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przy współpracy Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana, Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, Nowohuckiego Centrum Kultury i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. W Zlocie uczestniczyło około 1000 harcerek i harcerzy z Chorągwi Krakowskiej i innych Chorągwi z całej Polski. Był on podsumowaniem wykonania przez drużyny zuchowe i harcerskie całorocznych zadań związanych z historią i rolą harcerstwa w dniu dzisiejszym. Honorowy protektorat nad Zlotem objął Jego Eminencja Ks. Kardynał Franciszek Macharski, a patronat sprawowali Przewodnicząca ZHP prof. dr hab. Maria Hrabowska hm, Marszałek Małopolski mgr Marek Nawara, Wojewoda Małopolski dr Ryszard Masłowski, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa mgr Stanisław Handzlik. W Komitecie Honorowym znaleźli się przedstawiciele władz harcerskich, wojska, policji, straży pożarnej i licznych uczelni oraz przedsiębiorstw. Oficjalny patronat medialny objęły: TVP Regionalna, Radio Plus i „Dziennik Polski”. Zlot rozpoczął się apelem inauguracyjnym w dniu 14 września o godz. 18.15. Zwołał na niego zebranych głos harcerskiej fanfary. Na szczęście na ten moment odpędził też padający od rana deszcz. Gościem Zlotu był Naczelnik ZHP hm Wiesław Maślanka. Wspólnie z Komendantem Chorągwi hm Jerzym Klinikiem dokonali oni przeglądu zgromadzonych hufców przejeżdżając przed ich frontem na samochodzie. Odczytany został okolicznościowy rozkaz. Dokonano wręczenia ufundowanego przez „Budostal 3” sztandaru dla Kręgu Seniorów Kombatantów „Powsinogi Bieszczadzkie”. Wciągnięta została na maszt flaga państwowa i zlotowa. Wobec tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w Nowym Jorku została ona opuszczona do połowy masztu na znak żałoby. Wieczorem w Parku Jordana odbyło się ognisko „Spotkajmy się w piosence”, którego uczestników nie zraził nawet padający deszcz. Po ognisku pogoda wróciła do normy i przez całą noc już lał deszcz. Drugi dzień Zlotu w większości przeznaczony był na udział w licznych grach terenowych i warsztatach, które odbywały się sprawnie dzięki poprawie pogody. Biorąc udział w grach harcerze mogli pozwiedzać Kraków w nietypowy sposób, poznać zagrożenia dla środowiska naturalnego, zapoznać się z historią Szarych Szeregów i postacią Tadeusza Kościuszki, poznać metody walki z wszelkimi uzależnieniami. Na warsztatach mogli m.in. zrobić sobie gipsowy odlew twarzy, uczestniczyć w zawodach „śmiesznych” sportów, wspinać się na skrzynki, poznawać arkana makijażu, poznawać techniki harcerskie. Zuchy miały swój własny program w formie gry, której bohaterami były zaczarowane zwierzęta. Na ustawionej estradzie odbywały się liczne występy jak też można było nauczyć się nowych pląsów i tańców. Część uczestników Zlotu miała możliwość oglądać Kraków z lotu ptaka, gdyż zorganizowano z lotniska na Pobiedniku loty samolotami Centralnego Ośrodka Lotniczego ZHP. Mimo nienajlepszej pogody w powietrze nad Błoniami wzbił się też harcerski balon. Każda z reprezentacji, które przybyły na Zlot miała dokonać prezentacji swojego środowiska w formie wystawy. Można było też zwiedzać wystawy centralne. Na terenie biwaku zorganizowano wystawy: „Początki skautingu na Ziemi Krakowskiej”, „Kalendarium z Dziejów Harcerstwa Krakowskiego” „Portrety Komendantów Krakowskiej Chorągwi” oraz trochę mniej poważne „Odznaki i plakietki ze zbiorów hm Jacka Nawrockiego”, „Światowy Zlot Harcerstwa Gniezno’2000”, „Ruch Całym Życiem” czy „Wydawnictwa Poczty Harcerskiej 122 ze Skawiny”. W pobliskim Muzeum Czynu Niepodległościowego zorganizowano też wystawy „Skauci i harcerze w Walkach o Niepodległość” oraz „Symbole harcerskie w wydawnictwach poczt harcerskich”. Korzystając z uprzejmości tego Muzeum odbyło się w nim też w godzinach południowych spotkanie Naczelnictwa Poczt Harcerskich ZHP. O godz. 17.oo w Domu Harcerza odbyło się spotkanie z honorową druhną Barbarą Wachowicz, autorką książki „Druhno Oleńko, Druhu Andrzeju”. Wieczorem w Parku Jordana miało odbyć się jubileuszowe ognisko. Niestety deszcz rozpadał się tak mocno, że musiano z niego zrezygnować. W trzecim dniu Zlotu – niedzielę 16 września odprawiona została msza św. w Katedrze na Wawelu po której wszyscy przemaszerowali w deszczu na Rynek Główny. Tam w strugach deszczu odbył się uroczysty Apel na którym przeglądu Hufców dokonała wspólnie z Komendantem Chorągwi Przewodnicząca hm Maria Hrabowska i odczytano rozkaz. Po krótkich okolicznościowych wystąpieniach wręczono sztandar dla Hufca Myślenice, a kilkoro młodych harcerzy złożyło Zobowiązanie Instruktorskie, złożono tez kwiaty na płycie pamięci Tadeusza Kościuszki. Z uwagi na padający deszcz zrezygnowano z defilady. Uczestnicy powrócili na biwak, a osoby odznaczone udały się do Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie odbywało się ich wręczenie. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Edward Szymański wręczył Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski hm Ewie Piotrowicz i hm Stanisławowi Spólnikowi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski hm Irenie Bryła i hm Irenie Piątek. Ponadto wręczył też Złote Krzyże Zasługi hm Tadeuszowi Cyankiewiczowi i hm Kazimierzowi Dziedzicowi. Potem Przewodnicząca ZHP i Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP wręczyli Złote i Srebrne Krzyże za Zasługi dla ZHP, Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa indywidualne i zbiorowe oraz Medale za Zasługi dla Krakowskiej Chorągwi ZHP. Zebrani wysłuchali koncertu piosenek harcerskich prezentowanych przez „Małe Słowianki”, a potem udali się na kawę i ciastka. O godzinie 16.00 zespół organizatorów Zlotu dokonał na Błoniach opuszczenia flagi zlotowej i przystąpił do likwidacji pola biwakowego. W poniedziałek wieczorem na Krakowskich Błoniach nie było już żadnych śladów po uczestnikach Zlotu. Organizatorzy spotkali się jeszcze razem 27 września w Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie wręczono najbardziej zasłużonym dla organizacji Zlotu nagrody rzeczowe, a dla wszystkich dyplomy z podziękowaniami. Dziś po Jubileuszowym Zlocie zostały już tylko wspomnienia poparte licznymi zdjęciami i filmami video. Każdy z uczestników otrzymał też specjalnie wydany Informator Zlotowy, plakietkę zlotową oraz okolicznościową kopertę wydaną przez Pocztę Harcerską 122 ze Skawiny. W czasie trwania Zlotu ta poczta harcerska stosowała też okolicznościowy datownik. Zainteresowani mogli jeszcze zakupić odznakę Zlotu. Jubileuszowy Zlot był ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i programowym Krakowskiej Chorągwi i został zrealizowany dzięki pomocy i wsparciu władz, instytucji, organizacji i firm. Mamy nadzieję, że w pamięci pozostanie jako jedno z najważniejszych wydarzeń roku 2001 w Związku Harcerstwa Polskiego. Najbliższej imprezy tej rangi możemy oczekiwać dopiero za 10 lat. Od zakończenia Zlotu minęło już kilkanaście lat. Czas nieustająco płynie. A czas zaciera w pamięci ludzkiej fakty i osoby. Może się okazać, że za kilka następnych lat nie będziemy już pamiętali, którzy instruktorzy pełnili ofiarnie swoją służbę, żeby odbył się Zlot. Dlatego zdecydowałem się uzupełnić ten wpis o ich dane. Niech ich nazwiska staną się wyraźne dla przyszłych pokoleń. Na początek KOMENDA Jubileuszowego Zlotu Krakowskiej Chorągwi ZHP:
Komendant Zlotu - hm. Jerzy Klinik
Z-ca Komendanta Zlotu - hm. Paweł Grabka
Z-ca Komendanta Zlotu - hm. Ewa Jasińska
Kwatermistrz Zlotu - hm. Tadeusz Cyankiewicz
Sekretarz Zlotu - hm. Marek Bieżanowski
Oboźny - pwd. Bartosz Baran
Szef Zespołu Organizacyjnego - phm. Marta Filipowska
Szef Zespołu Programowego - phm. Anna Piórecka
Szef Zespołu d/s Zuchowych - hm. Urszula Kryszałowicz
Szef Zespołu d/s Ognisk - phm. Monika Maślanka
Szef Zespołu Ekologicznego - hm. Andrzej Woźniczka
Szef Zespołu Wystaw - hm. Jacek Nawrocki
Szef Zespołu Łączności - hm. Roman Hajduk
Szef Zespołu Ratownictwa - phm. Wojciech Pacyna
Szef Zespołu Promocji i Informacji - dh Tomasz Salamon
Szef Zespołu Transportu - hm.Adam Woźniczka
Webmaster - pwd. Krzysztof Kacprzyk
członkowie ZESPOŁU PROGRAMOWEGO to:
phm. Tomasz Gabor
pwd. Adam Janus
pwd. Malwina Jezierska
dh Grzegorz Kusiak
pwd. Tomasz Kusiak
phm. Katarzyna Kuś
pwd. Michał Leski
phm. Piotr Makuła
phm. Monika Maślanka
hm. Paweł Miłobędzki
hm. Iwona Niedźwiedź
hm. Agnieszka Popielarczyk
pwd. Aleksandra Sobecka
pwd. Grzegorz Stadnik
pwd. Łukasz Stan
pwd. Łukasz Wątor
pwd. Miron Wieczorek
pwd. Anna Więcław
hm. Andrzej Żugaj
członkowie ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO to:
phm. Mariusz Bartczak
hm. Marcin Czechowski
dh Tomasz Jopek
phm. Maciej Kłaczyński
phm. Michał Majerski
phm. Dariusz Smoliński
phm. Marek Tarnowski
dh Anna Stachowicz
pwd. Grzegorz Stadnik
zaś członkowie ZESPOŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO to:
pwd. Maciej Duda
phm. Jacek Małota
phm. Andrzej Marcińczyk
pwd. Ireneusz Żołnierek
To był duży zespół instruktorski. Ale zadanie które realizowali do małych nie należało. I na tym byśmy zakończyli ten etap naszej historii, historii naszej Chorągwi, a także historii naszego Związku.

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
Komentarze
0.011580944061279