Rozwiń/zwiń wszystkie
Rozwiń/zwiń wszystkie
Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

XVI Miedzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów (2017-09-30 - 1917-09-30)

2017-10-05 19:52 dodane przez: Marek Bieżanowski

Dnia 15 października 1817 r. w Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko, Naczelnik insurekcji z 1794 r., polski i amerykański generał, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obywatel honorowy Republiki Francuskiej. Przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odznaczony złotym Orderem Virtuti Militari. Z rąk Jerzego Waszyngtona otrzymał amerykański Order Cyncynata. Dziejowe zasługi Kościuszki doceniła Konferencja Generalna UNESCO, która w listopadzie 2015 r. podjęła uchwałę, na podstawie której obchody 200-lecia zgonu Kościuszki będą się odbywać pod patronatem UNESCO. Senat Rzeczypospolitej Polskiej swoją uchwałą z dnia 4 listopada 2016 roku ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, by naród polski oddał należny hołd pamięci swego bohatera, a także by młodym pokoleniom wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się też do władz wojskowych, środowisk oświatowych, organizacji społecznych, kościuszkowskich, harcerzy, instytucji kultury i mediów o organizowanie i wspieranie rocznicowych obchodów, a do ogółu Społeczeństwa – o liczny udział w tych obchodach. W Krakowie pamięć Kościuszki jest szczególnie mocna i wyraźna. To tutaj, na Rynku Głównym zainaugurował narodowe powstanie, które otwarło jedną z dróg do niepodległości. Gdy umarł w szwajcarskiej Solurze ciało jego sprowadzono do Krakowa i złożono w grobach królewskich na Wawelu. W latach 1820-1823 wysiłkiem fizycznym i pieniężną ofiarą Polacy wznieśli mu nad starą stolicą Polski symboliczną Mogiłę zwaną dziś przez wszystkich Kopcem Kościuszki. Budowę tego Pomnika nadzorował Komitet, który od tamtego czasu nieprzerwanie do dziś sprawuje nad nim opiekę i kultywuje pamięć Kościuszki. To właśnie z Krakowa od dwustu lat promieniuje pamięć i kult Kościuszki. Tu najhuczniej obchodzono kolejne rocznice: stulecia wybuchu Insurekcji w 1894 r., stulecia zgonu Naczelnika w 1917 r., dwusetlecia urodzin w 1946 r. czy dwusetlecia Insurekcji w 1994 r. Obchody krakowskie Roku Kościuszki zaczęły się oficjalna na Rynku Głównym 4 marca br. Oznajmił je salut armatni. Zakończy zaś te obchody głos „Zygmunta” z Wawelu 15 października br., abyśmy wszyscy pamiętali. Krakowskie harcerstwo także włączyło się aktywnie w obchody rocznicowe. Chorągiew Krakowska wszak nosi imię Tadeusza Kościuszki. Drużyny już od dwóch lat zdobywały Odznakę Chorągwianą Tadeusz Kościuszko, gdyż w jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień. W roku obchodów jubileuszowych przyznano po raz pierwszy odznaki w stopniu złotym. Taką odznakę zdobyła też Poczta Harcerska nr 122 Skawina „Czerwony Mak”. Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej, której członkiem jest Naczelnik PH 122, także chciała włączyć się w jubileuszowe obchody. Dlatego też tegoroczne spotkanie Kolekcjonerów Skautowych miało być poświęcone Tadeuszowu Kościuszce. Na miejsce spotkania wybrano część Twierdzy Kraków - Fort 2 Kościuszko, dzięki temu, że członkiem Komisji jest też Prezes Komitetu Pamięci Kościuszki zarządzający Kopcem. Fort 2 Kościuszko powstał w latach 1850 - 1856. Bronił od zachodu dostępu do rdzenia Twierdzy. Lokalizacja jego dawała gwarancję panowania nad Traktem Śląskim, pobliską przeprawą przez Wisłę oraz ważnym węzłem dróg fortecznych: dojazdowej i rokadowej. Jest jednym z najstarszych zachowanych dzieł Twierdzy Kraków. To fort cytadelowy, przystosowany do samodzielnej obrony. W roku 1854 dysponował 60 armatami i haubicami oraz 6 moździerzami, a załoga liczyła 732 żołnierzy i oficerów. W latach 1845 - 1847 staraniem Komitetu Kopca Kościuszki wybudowano gościniec z Salwatora pod kopiec, znany obecnie jako Aleja Waszyngtona. Austriacy w okresie fortyfikowania wzgórza poszerzyli drogę na Kopiec Kościuszki i obsadzili ją kasztanami, które są ozdobą tej najpiękniejszej alei Krakowa. We wrześniu 1939 roku stacjonował tu 131 dywizjon artylerii przeciwlotniczej i bronił przestrzeni powietrznej Krakowa. W styczniu 1945 roku Niemcy umieścili w Forcie stanowisko dowodzenia obrony miasta wraz z centralą telefoniczną. Wycofując się wysadzili w powietrze kaponiery zachodniego frontu. Dzieło niszczenia kontynuowano po wojnie. W latach 1945 - 1956 wyburzono bastion południowo - zachodni, większość pomieszczeń bastionów II i III, kaponiery i nadszańce oraz znacznie zdewastowano cały Fort. Dopiero protest środowiska naukowego z prof. Januszem Bogdanowskim na czele spowodował przerwę w dalszej dewastacji. Pomimo ogromu zniszczeń w roku 1968 wojewódzki konserwator zabytków wpisał Fort 2 Kościuszko na listę zabytków, jako pierwszego z krakowskich fortów. W odrestaurowanej zabytkowej Kurtynie I-V w Forcie nr 2 „Kościuszko” funkcjonuje Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze im. Tadeusza Kościuszki. Inwestorem tego zadania był Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, a projekt dofinansowała Unia Europejska, w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ten sposób w salach tego Centrum odbyło się XVI Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Skautowych. Tradycyjnie zjechali się na nie kolekcjonerzy z całej Polski. Przyjechali więc Witek, Marcin i Iza z Łodzi, Rudolf z Goleszowa, Kaziu z Mosiny, Tomek z Warszawy, Krzysiu z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Andrzej i Bartek z Krakowa. Nie zabrakło pocztowców, którzy także zajmują się kolekcjonerstwem. Stawili się Jurek z Mateuszem z PH 72 Sanok, Marek z Kasią i Krzyśkiem z PH 28 Wrocław „Szaniec”, Kaziu z PH 32 Kraków oraz oczywiście Marek z PH 122 Skawina „Czerwony Mak”. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy dyplom. Z okazji spotkania działająca przy Komisji Historycznej Fundacja „Wczoraj i dziś” wydała „Medal Kościuszkowskiego 200-lecia” oraz pamiątkowe żetony – kopie brązowe i srebrne oryginalnego żetonu upamiętniającego I Święto Harcerskie w Łodzi 23 kwietnia 1917 roku. Wydawnictwa te wraz ze stosownymi dokumentami można było nabywać. Spotkanie stało się też okazją do wręczenia wyróżnień. Hm. Wojciech Śliwerski z Oficyny „Impuls” otrzymał Medal Komisji Historycznej za upowszechnianie dorobku harcerskiego poprzez wydawanie reprintów cennych książek harcerskich. Wśród wyróżnionych nie zabrakło też pocztowców. Komendant NZH „Czerwony Mak” nadał Medal „Za kultywowanie pamięci o żołnierzach 2 Korpusu Polskiego” Jackowi Nawrockiemu, Jerzemu Kwaśniewiczowi z PH 72 Sanok oraz Markowi Stochmiałkowi z PH 28 „Szaniec” Wrocław. Kolekcjonerzy mieli znowu okazję do spotkania się przy kawie i herbacie, wymiany doświadczeń i pochwalenia się swoimi ostatnimi nabytkami do zbiorów. Można też było kupować lub wymieniać odznaki i inne okolicznościowe wydawnictwa. Przy okazji kolekcjonerskiego spotkania Oficyna Wydawnicza „Impuls” z Krakowa otworzyła stoisko na którym można było nabyć wydawane przez nich reprinty starych harcerskich książek. W salach Centrum gdzie gościliśmy była też wystawa czasowa poświęcona rewitalizacji Twierdzy Kraków oraz zdjęcia pomników Tadeusza Kościuszki z całego świata. Teraz po spotkaniu zostały już tylko wspomnienia i pamiątkowe fotografie. Ale nie jest to powód do zmartwień bo za rok odbędzie się kolejne spotkanie. A więc do zobaczenia.

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
Komentarze
0.0082030296325684