Rozwiń/zwiń wszystkie
Rozwiń/zwiń wszystkie
Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

A lata płyną... (2016-04-25)

2016-05-10 21:14 dodane przez: Marek Bieżanowski

Wojciech NARĘBSKI urodził się 14 kwietnia 1925 r. we Włocławku. Od roku 1929 mieszkał w Wilnie, a od 1937 roku należał do drużyny żeglarskiej ZHP „Błękitnej Jedynki” im. Romualda Traugutta w której pełnił funkcję zastępowego i w 1939 r. uzyskał stopień wywiadowcy. W latach 1940-1941 działał w konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Związek Wolnych Polaków w której pełnił funkcję kierownika sekcji zajmującej się drukiem na powielaczu i kolportażem pisma „Za naszą i waszą wolność”. Za tą działalność w dniu 18 kwietnia 1941 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu Łukiszki w Wilnie, a po wywiezieniu do ZSRR w miejscowości Gorkij. W dniu 5 października 1941 r. zwolniony z więzienia na mocy układu Sikorski – Majski wstąpił ochotniczo w Buzułuku w szeregi Armii Polskiej na Wschodzie. Otrzymał przydział do 9 Dywizji Piechoty, z którą w wyniku ewakuacji Armii Polskiej na Bliski Wschód w kwietniu 1942 r. znalazł się w Palestynie. W wyniku organizacji 2 Korpusu otrzymał przydział do 5 batalionu formowanej właśnie 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Po 6 miesiącach pobytu na skutek ciężkiej choroby w szpitalu została mu zmieniona kategoria zdrowia i otrzymał przydział do 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, której maskotką był słynny na całą 8. Armię perski niedźwiedź Wojtek. W tej Kompanii służył podczas pobytu Korpusu na Bliskim Wschodzie (Palestyna, Irak, Egipt) jak też podczas kampanii włoskiej (Monte Cassino, nad Adriatykiem – Ankona, na Linii Gotów – Metauro, Bolonia). Woził amunicję i zaopatrzenie dla pułków artylerii ciężkiej 2 Korpusu. W okresie od 20 września 1944 r. do 22 lutego 1945 r. odbył kurs Szkoły Podchorążych Służby Zaopatrzenia i Transportu w Centrum Wyszkolenia Armii w miejscowości Matera w południowych Włoszech. Po jego ukończeniu pełnił w Centrum funkcje instruktora po czym został odkomenderowany na Kursy Maturalne nr 1 do Alessano (6 sierpnia 1945 r. – 15 lipca 1946 r.). Po przeniesieniu szkoły do Wielkiej Brytanii 8 października 1946 r. w Gimnazjum i Liceum nr 1 w Cawthorne zdał egzamin dojrzałości. Podczas nauki w tych szkołach należał do Kręgu Starszoharcerskiego ZHP i w 1947 r. uzyskał stopień Harcerza Orlego. Do kraju powrócił w lipcu 1947 r. W 1952 r. uzyskał magisterium w zakresie chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace naukową kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kolejno pracował na stanowiskach adiunkta, docenta i profesora, aż do przejścia na emeryturę w 1996 r. Jest autorem licznych prac w dziedzinie mineralogii i geochemii, nawet historii 2 Korpusu Polskiego. Uczestniczył w pionierskich badaniach w Ekwadorze i Antarktyce. Na Wyspie King George jeden z przylądków został nazwany jego nazwiskiem. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, aktywnie działa w Krajowym Związku byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Włoskiej, Towarzystwie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, a nawet śpiewa w chórze „Schola Cantorum Cracoviensis”. Za swoją działalność jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. Obecnie jest w stopniu majora WP, a w roku 2006 został mianowany do stopnia podharcmistrza. Jego kontakty ze skawińskimi harcerzami trwają od bardzo wielu lat. „W dniu 13 maja 1994 r. - na krótko przed południowym Hejnałem Mariackim - z Krakowa wyjechał autokar wiozący harcerską grupę instruktorów „Czerwonego Maka” oraz kombatantów, uczestników bitwy o Monte Cassino. Z nami jechał kpr. pchor. Wojciech Narębski. Dnia 18 kwietnia 1995 r. ze Skawiny wyruszył autobus wiozący harcerzy na wyprawę harcerską szlakami walk 2 Korpusu Polskiego na ziemi włoskiej, do Bolonii i Alessano Przewodnikiem jak i poprzednio był profesor Wojciech Narębski. W tej drugiej wyprawie harcerze dotarli do pomników stojących wokół pola bitwy o Monte Cassino. W strugach deszczu, wraz z profesorem wspięli się także na Wzgórze 593 i dotarli do Domku Doktora. Jego forma jako piechura wszystkich zaskoczyła”. Od tamtych lat, do dziś, trwa Jego współpraca ze skawińskimi harcerzami. W tym czasie odbywały się liczne uroczystości rocznicowe tak w Skawinie jak i w innych miastach. Wszędzie był obecny z harcerzami. Z uwagi na swoją znajomość Włoch i języka włoskiego był przewodnikiem na wszystkich tam wyjazdach, a gdy nie mógł w nich osobiście uczestniczyć opracowywał program wyjazdu. Dzięki swojej wiedzy historycznej pomagał też harcerzom przy organizacji Harcerskiej Izby Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Andersa w Skawinie. Wykorzystując swoje doświadczenia w chórze uczył nawet harcerzy piosenek 2 Korpusu Polskiego, które śpiewane były na ziem włoskiej. Dlatego w dniu 25 kwietnia 2016 roku delegacja ze Skawiny zawitała do jego mieszkania w Krakowie, żeby złożyć spóźnione życzenia z okazji 91 urodzin. W jej składzie znaleźli się także członkowie grupy rekonstrukcyjnej w historycznych mundurach 2 Korpusu. Jeden z nich to kopia munduru jubilata. Harcerze wręczyli życzenia od władz Miasta i Gminy Skawina, okolicznościowy tort na którym znalazły się symbole 3 DSK i 22 KZA oraz kwiaty. Życzyli jubilatowi przede wszystkim zdrowia, aby mógł nadal uczestniczyć w spotkaniach z nimi. To ważne, gdyż jest w Krakowie ostatnim uczestnikiem bitwy o Monte Cassino przyjmującym zaproszenia do osobistego udziału w uroczystościach. Nie zabrakło chóralnego „sto lat” i innych piosenek harcerskich. Podczas rozmowy Jubilat pokazał szablę jaką otrzymał od wojska na 90-te urodziny, gdyż utrzymuje stały kontakt z Centrum Operacji Lądowych Dowództwem Komponentu Lądowego, tak jak dawniej z 2 Korpusem Zmechanizowanym im. gen. Andersa. Pokazał też miniaturę pomnika słynnego niedźwiadka Wojtka stojącego w Żaganiu. Pomniki Wojtka są także w Krakowie i Edynburgu, a w ich odsłonięciu Jubilat uczestniczył osobiście. Z postacią niedźwiadka jest mocno związany, gdyż podczas kampanii włoskiej to on był nazywany „małym Wojtkiem” w przeciwieństwie to niedźwiadka, którego nazywano „dużym Wojtkiem”. Przedstawił także harcerzom pracę konkursową gimnazjalistki z Myślenic na swój temat i swojej działalności w wojsku. To uroczyste spotkanie jubileuszowe zakończyła wspólna sesja zdjęciowa. Wszyscy obiecali sobie spotkać się na kolejnym jubileuszu za rok, a wcześniej na kolejnych uroczystościach związanych z bitwą o Monte Cassino i 2 Korpusem Polskim.

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
Komentarze
0.0072731971740723