Rozwiń/zwiń wszystkie
Rozwiń/zwiń wszystkie
Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

Rondo Tomasza Skrzyńskiego (2015-12-09 - 2015-12-09)

2015-12-12 10:24 dodane przez: Marek Bieżanowski

W dniu 19 kwietnia 2015 roku odszedł na Wieczną Wartę Tomasz Skrzyński, ostatni żyjący Ułan Karpacki. Uczestniczył w kampanii libijskiej, był obrońca twierdzy Tobruk, walczył pod Monte Cassino, wyzwalał Ankonę, przełamywał Linię Gotów, wreszcie wkroczył do Bolonii. Za czyny bojowe pod Monte Cassino mianowany był do stopnia podporucznika, za zdobycie Ancony odznaczony był Krzyżem Walecznych. Zawsze współpracował z młodzieżą, szczególnie ze środowiskiem skawińskich harcerzy „Czerwony Mak”. Doprowadził w Skawinie do powstania jedynej w Polsce Drużyny Harcerek „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku, którą się opiekował. Prowadził merytoryczny nadzór nad Harcerską Izbą Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wszędzie promował harcerstwo i Skawinę. Za swoje działania został honorowym członkiem NZH „Czerwony Mak” i uzyskał tytuł „Zasłużonego dla Skawiny”. Teraz nadszedł czas żeby uhonorować jego pamięć. Harcerze „Czerwonego Maka” wystąpili więc do władz miasta o nadanie jego imienia jednej z ulic w Skawinie. W dniu 28 października br. Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę na mocy której rondo zlokalizowane w ciągu ul. Energetyków otrzymało imię ppor. Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego. Na uroczystość tego symbolicznego uczczenia pamięci która odbyła się w dniu 9 grudnia 2015 roku przybyli wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, członek zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Departamentu reprezentujący Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Polańczyk, zastępca Dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego gen. bryg. Stanisław Kowalski, Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego ppłk Krzysztof Miękina, bosman w stanie spoczynku - Marynarka Wojenna Marek Dwornicki, córka gen. Władysława Andersa Anna Maria Anders, wielki Przyjaciel śp. Tomasza Skrzyńskiego prof. Wojciech Narębski, Sekretarz Wojewódzki Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie Marcin Tatara, Marek Paterek reprezentujący Stowarzyszenie Ułanów Karpackich oraz Rodzina Tomasza Skrzyńskiego: syn Wojciech Skrzyński, wnuczka Joanna, siostra Lidia Kocowska wraz z córką. Jako gospodarze uroczystości byli obecni Burmistrz Skawiny Paweł Kolasa wraz z zastępcą Norbertem Rzepisko, Przewodniczący Rady Witold Grabiec oraz Radni Rady Miejskiej. Posterunek Honorowy wystawiła 6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. broni Stanisława Sosabowskiego wspólnie z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Karpaty”, która przybyła do Skawiny wraz z kapelanem ks. dr. Andrzejem Targoszem. Oczywiście nie mogło zabraknąć na tej uroczystości harcerzy „Czerwonego Maka”, którzy przybyli ze sztandarami. Zjawiły się więc sztandary 1 DH „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku, 2 DH „Młody Las” im. Olgi Drahonowskiej, 8 DH „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino, 10 DH „Commando” im. por. Bachledy Curusia. Nie zabrakło też gromady zuchowej „Zuchy z Monte Cassino” ze swoim totemem. Ze sztandarem Kombatantów 2 Korpusu Polskiego przybyli skawińscy harcerze „Czerwonego Maka” z grupy rekonstrukcyjnej w historycznych mundurach. Modlitwę wraz z zebranymi odmówili ks. Zdzisław Budek kapelan NZH „Czerwony Mak” oraz ks. kanonik Włodzimierz Łukowicz. Podczas krótkiej uroczystości odczytano Uchwałę o nadaniu imienia rondu. Głos zabrali też Burmistrz Miasta Skawina oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, po czym nastąpiło odsłonięcie symbolicznych tablic informacyjnych. Druga część uroczystości odbyła się w Pałacyku „Sokół”. Wspominając śp. Tomasza Skrzyńskiego głos zabrali prof. Wojciech Narębski, Wojciech Skrzyński oraz Redaktor Naczelny „Ułana Karpackiego”, który przejął tą funkcję po śp. Tomaszu Skrzyńskim. Głos zabrała też Anna Maria Anders, która potem podpisywała swoją książkę. Uroczystość stała się też okazją do wręczenia odznaczeń. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył medalem „Pro Patria” ppłk Krzysztofa Miękinię i mjr Magdalenę Zalewską oraz członków PH 122 Skawina Marka Bieżanowskiego i Kazimierza Dymanusa. Natomiast Włodzimierz Dadak został wyróżniony Honorowym Członkostwem NZH „Czerwony Mak”. Na zakończenie wzruszony Komendant „Czerwonego Maka” hm. Kazimierz Dymanus z całego serca podziękował Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi za zorganizowanie tej uroczystości. Zakończył ją przygotowany przez miasto poczęstunek i wspólne pamiątkowe zdjęcia. Z pałacyku „Sokół” wszyscy udali się na ul. Słoneczną do Harcerskiej Izby Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Władysława Andersa. Tam goście mogli zwiedzić Izbę i dokonać oceny pamiątek znajdujących się w jej zbiorach. Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej wszyscy rozjechali się do domów. Także harcerze „Czerwonego Maka”, którzy odczuli satysfakcję z kolejnego wypełnionego zadania. Teraz to dzięki nim w Skawinie są ulice Monte Cassino, Obrońców Tobruku, mjr Jana Żychonia, O. Adama Studzińskiego, wreszcie Rondo im. ppor. Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego. Tak więc pamięć o Nich nie zginie.

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
komentarzy: 1
Komentarze
0.0066738128662109