Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

„Kursie Członków KSI – Jesien 2012”. (2012-10-27 - 2012-10-28)

2012-10-07 16:55 dodane przez:

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej oraz Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi KujawskoPomorskiej ZHP zapraszają instruktorów w stopniu harcmistrza i podharcmistrzowska (aktualnych członków oraz
kandydatów na członków KSI) do udziału w „Kursie Członków KSI – Jesien 2012”.
Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji członka Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich.

Organizator:
Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej i Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
ZHP we współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich i Kształcenia Hufca ZHP Włocławek-Miasto

Komenda kursu:
− hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – komendantka kursu /SOKK/
− hm. Aldona Żurańska – I zastępca komendantki ds. programowych /BOKK/
− hm. Piotr Bielicki – II zastępca komendantki ds. programowych /BOKK/

Kadra kursu:
Kadrę kursu stanowić będą instruktorzy Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP posiadający SOKK i BOKK, w tym
członkowie Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej oraz Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

Terminy i miejsce:
− 27- 28 października 2012 r.
− Kurs odbędzie się w Lipnie – szczegółowe informacje o miejscu i możliwości dojazdu zostaną przesłane osobom
zakwalifikowanym do udziału w kursie na adres e-malowy.

Warunki uczestnictwa:
− ukończone 18 lat
− posiadanie stopnia harcmistrza lub podharcmistrza (aktualni członkowie oraz kandydaci na członków KSI)

Warunki zaliczenia:
− aktywny udział we wszystkich zajęciach
− wykonanie dodatkowego zadania lub dodatkowych zadań zleconych przez komendę kursu takich, jak np. realizacja
projektu w czasie trwania kursu

Zgłoszenia i opłata:
− wypełnioną ankietę aplikacyjną należy przesłać do 15 października 2012 r. na adres: l.szypulska_(at)_kp.zhp.pl
− opłata za udział wynosi 25 zł (dla osób spoza Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 40 zł)
Wpłaty należy dokonać do 20 listopada 2012 r. na konto:
Nordea Bank Polska S.A. o/Bydgoszcz 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem: imię i nazwisko, Kurs podharcmistrzowski
w ramach powyższej opłaty organizatorzy zapewniają:
− miejsce do spania (materac, kanadyjka)
− ciepłe napoje
− obiad w sobotę
− pakiet materiałów dla kursantów
− dyplom ukończenia kursu

Uwaga: Ostateczna interpretacja zasad rekrutacji i uczestnictwa należy do Komendy Kursu

Serdecznie zapraszamy
Komenda „Kursu członków KSI”

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
Komentarze
0.005932092666626