Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Kronika

Kursu Podharcmistrzowskiego „Zielone Wzgórze II” (2012-10-26 - 2012-11-18)

2012-10-07 16:52 dodane przez:

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP zaprasza instruktorów z otwartą próbą
podharcmistrzowską lub w stopniu podharcmistrza do udziału w Kursie Podharcmistrzowskim „Zielone Wzgórze II”.

Celem kursu jest przygotowanie instruktora do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do prowadzenia i pracy
w zespołach instruktorskich. Zgodnie z aktualnym systemem pracy z kadrą kurs podharcmistrzowski stanowi bazę dla
kursu kadry kształcącej, kursu namiestników i kursu szczepowych.

Organizator:
Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej i Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
ZHP we współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich i Kształcenia Hufca ZHP Włocławek-Miasto

Komenda kursu:
− hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – komendantka kursu /SOKK/
− hm. Piotr Bielicki – zastępca komendantki ds. programowych /BOKK/
− phm. Piotr Walburg – zastępca komendantki ds. organizacyjnych /BOKK/

Kadra kursu:
Kadrę kursu stanowić będą instruktorzy Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP posiadający SOKK i BOKK, w tym
członkowie Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej
Terminy i miejsce:
− 26, 27, 28 października 2012 r. (pierwsza część kursu)
− 16, 17, 18 listopada 2012 r. (druga część kursu)
− Kurs odbędzie się w Lipnie – szczegółowe informacje o miejscu i możliwości dojazdu zostaną przesłane osobom
zakwalifikowanym do udziału w kursie na adres e-malowy.

Warunki uczestnictwa:
− ukończone 18 lat
− otwarta próba podharcmistrzowska lub posiadany stopień podharcmistrza

Warunki zaliczenia:
− aktywny udział we wszystkich zajęciach
− wykonanie dodatkowego zadania lub dodatkowych zadań zleconych przez komendę kursu takich, jak np. realizacja
projektu w czasie trwania kursu

Zgłoszenia i opłata:
− wypełnioną ankietę aplikacyjną należy przesłać do 15 października 2012 r. na adres: l.szypulska_(at)_kp.zhp.pl
− opłata za udział wynosi 60 zł (dla osób spoza Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 80 zł)
Wpłaty należy dokonać do 20 listopada 2012 r. na konto:
Nordea Bank Polska S.A. o/Bydgoszcz 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem: imię i nazwisko, Kurs podharcmistrzowski
w ramach powyższej opłaty organizatorzy zapewniają:
− miejsce do spania (materac)
− ciepłe napoje
− obiad w sobotę
− pakiet materiałów dla kursantów
− dyplom ukończenia kursu

Uwaga: Ostateczna interpretacja zasad rekrutacji i uczestnictwa należy do Komendy Kursu

Serdecznie zapraszamy
Komenda Kursu Podharcmistrzowskiego „Zielone Wzgórze II”

 
Ostatnie 5 zdjęć dodanych do tego wydarzenia
Komentarze
0.0067451000213623