Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Dla wszystkich / Stopnie harcerskie
Wymagania na Tropicielkę - ZHR
autor: Ania Patalan
dodany: 23 lutego 2008


Tropicielka

Tropicielka jest "zanurzona w harcerskiej przygodzie. Jest aktywna i ciekawa świata. Obserwuje przyrodę i swoje otoczenie. Tropi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Życie polowe jest jej żywiołem. Uczestniczy w grach, harcach i biwakach.

I. POSTAWA.
1. Idea.
a/ na tropie mądrości
- potrafi odnieść sytuacje zaistniałe w drużynie do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
- poszuka związków, między harcerskim życiem a przypowieściami ewangelicznymi
2. Praca nad sobą.
a/ sprawność fizyczna, hart.
- sprawnie przebyła tor przeszkód terenowych
- posiada ulubioną dziedzinę sportu, którą uprawia
- zdobyła kartę rowerową, odbyła wycieczkę i dba o swój rower
- przepłynęła stylem dowolnym trudnoosiągalny dla siebie dystans
- jest odporna na trudy, hartuje ciało
b/ sprawność zmysłów
- ćwiczy zmysł obserwacji i postrzegania, przeprowadziła zwiady
- wytropiła po śladach zwierzęta, rozróżnia je
- dokonała obserwacji (obiekt, scenka przyrodnicza, zwierzę, grupa) i przedstawiła z niej raport
c/ poznanie siebie, uczucia.
- notowała przez okres dwóch tygodni w podręcznym pamiętniku własne chwilowe nastroje i uczucia (radość, gniew, smutek, żal, zazdrość, duma, osamotnienie, bezradność, oczarowanie, zakochanie, bunt, lęk itp.) i przeanalizowała ich wpływ na własne życie, wybierając te, które budująco (konstruktywnie) wpływają na jej życie i te, które wpływają niszcząco (destruktywnie)
- poznała i zrozumiała przemiany, jakie następują u nastolatki i nastolatka w sferze fizycznej i uczuciowo-emocjonalnej - w świetle odpowiedzialności za siebie, zgodnie z etyką chrześcijańska (miesięczny cykl biologiczny, nastroje, samopoczucie, możliwości i potrzeby organizmu)
d/ prawidłowe wybory.
- zaprezentowała swoją ulubioną książkę, film lub spektakl innym harcerkom w dowolnej formie. Uzasadniła swój wybór
- dokonuje cotygodniowego wyboru z programu telewizyjnego audycji pożytecznych (ciekawych, uczących, odprężających), nie ogląda programów przypadkowych. Posiada kilka stałych audycji
- wziąła udział w dyskusji nad wartością poznawczą i etyczną różnorodnych czasopism młodzieżowych. Wybrała czasopismo dla siebie. W wyborze czasopisma dla siebie kierowała się wynikłymi z dyskusji wskazówkami.
3. Dom.
- umie gospodarować powierzonymi pieniędzmi i rozliczyć się z nich (w tym zakupy na rachunek)
- uszyła proste elementy ubrania lub wyposażenia
- ugotowała trzy posiłki w tym jeden obiad
- pomaga w organizowaniu uroczystości i spotkań rodzinnych
- przygotuje i przeprowadzi spotkanie w gronie przyjaciół
4. Szacunek, wierność, przyjażń.
- nawiązuje więzi przyjaźni i podtrzymuje je
- darzy szacunkiem rodziców i rodzeństwo, osoby starsze
- wytropi DOBRO w mało lubianej przez siebie osobie, obdarzy pochwałą i przyjacielskim gestem
5. Praca pomoc, służba.
- każdą pracę wykonuje wytrwale na czas
- systematycznie pomaga domownikom w wybranym zakresie, w którym mogłaby być przydatną, posiada stałe obowiązki domowe
- ustaliła z drużynową w jakiej służbie w drużynie lub zastępie mogłaby być przydatna i podjęła ją
- rzetelnie pełni służbę wraz z drużyną i zastępem
- ma własny wkład w życie drużyny i zastępu

II. WIEDZA.
1. Na tropie.
- zna historię swojej rodziny (drzewo genealogiczne przodków, najciekawsze postacie, ciekawe wydarzenia, tradycje rodzinne, rodzinne groby)
- poznała rodzinną miejscowość:
- dzieje
- zabytki
- legendy i obyczaje
- układ sieci komunikacji, dróg dojazdowych i dworców
- śledzi aktualności kulturalne
2. Wiedza harcerska.
- zna znaczące postacie instruktorek i instruktorów harcerskich
- zna historię walk harcerek i harcerzy o niepodległość
- zna historię powstania Organizacji Harcerek
- rozróżnia stopnie harcerskie i instruktorskie
- zna 20 piosenek harcerskich
- zna dwie książki harcerskie
- zna historię drużyny oraz najważniejsze fakty z życia patronki
3. Wiedza o Polsce.
- odwiedzi kilka obiektów historycznych związanych z różnymi okresami historii Polski
- wykona album krain geograficznych Polski w formie dającej możliwość jego ciągłego rozszerzania i zaznaczania miejsc odwiedzanych

III. Umiejętności.
1. Poprowadziła musztrę zastępu
2. Wykonała połączenie telefoniczne zamiejscowe, nada telegram, przesyłkę poleconą, przekaz, paczkę
3. Zdobyła wybrane sprawności **:
- turystyczną
- polową
- obozową
- samarytańską
- przyrodniczą
- sprawność rąk
4. Dokonała co najmniej 2 zwiadów pod względem:
- historycznym
- etnograficznym
- topograficznym
- przyrodniczym
5. Przeprowadziła wywiad informacyjny.

IV. DOŚWIADCZENIE.
1. Bierze udział wraz z drużyną w:
a/ imprezach hufca lub chorągwi
b/ obchodach świąt narodowych lub kościelnych
2. Wzięła udział i pomagała w przygotowaniu kolejnego:
a/ biwaku
b/ obózu lub zimowiska
3. Odbyła wraz z drużyną lub zastępem dwie akcje zarobkowe
 
0.014794111251831