Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Dla wszystkich / Dobre Rady
Dokumentacja i siatka alarmowa zastępu
autor: Katarzyna Włodarczak
dodany: 11 marzeca 2008Elementy dokumentacji zastępu:
1. Plan pracy zastępu;
Powinien być prawidłowo skonstruowany, uzgodniony i zatwierdzony przez Radę Drużyny – zawierać analizę sytuacji, cele i zamierzenia, pomysł na zastęp i harmonogram, który odzwierciedla nasze założenia.
2. Lista członków zastępu oraz ich dane;
Powinna znajdować się w Notatniku Zastępowego i dodatkowo być wzbogacona o poniższe dane o członkach zastępu:
o Imię i nazwisko;
o PESEL;
o Adres i telefon;
o Data urodzenia;
o Data wstąpienia do ZHP;
o Data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego;
o Pełnione funkcje;
3. Lista obecności na zbiórkach;
Powinna być prowadzona systematycznie. Ważne jest żeby lista nie była odczytywana natomiast zastępowy może posłużyć się różnymi formami np.:
 Karton, deseczka, na której członkowie zastępu mogą przyklejać coś na każdej zbiórce;
 Każdy członek zastępu ma jedną część układanki, która jest układana na początku każdej zbiórki;
 W jakimś miejscu harcówki są przymocowane linki, na których na każdej zbiórce harcerze wiążą supełki;
4. Kronika zastępu;
Za kronikę zastępu odpowiedzialny jest kronikarz zastępu, który dba o systematyczne jej uzupełnianie wraz z wzbogacaniem o elementy graficzne (rysunki, zdjęcia, komiksy itd.)
5. Lista opłaconych składek;
Powinna być zawarta w Notatniku Zastępowego.
6. Konspekty zbiórek;
Konspekty zbiórek powinny być zebrane w jednym miejscu, zawierać opis zbiórki, jej podsumowanie wraz z wnioskami i obserwacjami;
7. Siatka alarmowa;
Stworzona wraz z kolejnością osób powiadamianych, ich numerami telefonów oraz rozdana wszystkim członkom zastępu;

Zasady dobrze działającej siatki zastępu:

 Puszczona informacja powinna wrócić do zastępowego, tak by mógł sprawdzić jej wiarygodność;
 Informacja powinna być podana odpowiednio wcześnie przed zbiórką, jeśli siatka nie działa zbyt sprawnie;
 Kolejność osób w siatce musi być jednoznacznie i dokładnie ustalona;
 Należy dokładnie określić, kto i w jaki sposób powiadamia osoby nie posiadające telefonu (wszyscy członkowie zastępu powinni znać ten sposób, tak, aby każdy mógł to zrobić);
 Siatka musi iść po kolei, nie wolno przetrzymywać informacji – gdy dostaję wiadomość od razu przekazuję ją osobie następnej, jeśli jej nie ma – zostawiam informację (lub dzwonię do niej później) powiadamiam następną osobę;
 Informacje muszą być konkretne i dokładne – zrozumiałe dla odbiorców;
 Każdy powinien mieć kopię całej siatki alarmowej; 
0.0070450305938721