Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Dla wszystkich
Plan pracy obozu spadochronowego- praca na zaliczenie kursu kierowników kolonii
autor:
dodany: 10 maja 2009


Praca na zaliczenie kursu kierowników kolonii
nazwy drużyn fikcyjne
Prawa autorskie zrzeczone

Plan pracy obozu spadochronowego

1 Mazurskiej Specjalnościowej Drużyny Wędrowników „Ursus” im. „Ponurego” w MrągowieLeźnica Wielka-Osiedle 2009


Podpis komendanta obozu: Podpis komendanta hufca:I) Założenia organizacyjne

1. Organizator: 1 Mazurska Specjalnościowa Drużyna Wędrowników „Ursus” im. „Ponurego” w Mrągowie
2. Rodzaj: harcerski obóz spadochronowy
3. Termin: 23.07- 03.08.2009 r.
4. Miejsce lokalizacji: Ośrodek Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowy w Leźnica Wielka- Osiedle, gmina Parzęczew, powiat zgierski, województwo łódzkie
5. Ogólna charakterystyka uczestników: uczestnicy obozu to 15 harcerzy- wędrowników w wieku 16﷓ 18 lat, będący członkami 1 Mazurskiej Specjalnościowej Drużyny Wędrowników „Ursus” im. „Ponurego” w Mrągowie; wielu z nich pochodzi z rodzin ubogich z terenu miasta Mrągowo i gminy Mrągowo
6. Kadrę obozu będą stanowić 3 instruktorzy harcerscy Szczepu Drużyn Specjalnościowych w Mrągowie, w tym 2 posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika placówki wypoczynku oraz 1 z uprawnieniami ratownika wodnego. Zajęcia specjalistyczne będą prowadzić pracownicy Ośrodka Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego w Leźnica Wielka- Osiedle. Opiekę medyczną zapewni kadra medyczna Ośrodka Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego w Leźnica Wielka- Osiedle

II) Założenia programowe

1. Główny cel: głównym celem obozu jest sfinalizowanie pracy śródrocznej drużyny, z ukierunkowaniem na uzyskanie przez członków drużyny Harcerskiego Znaku Spadochronowego

2. Cel wychowawczy:
- Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności technicznych potrzebnych do odbycia szkolenia spadochronowego
- Inspirowanie do pogłębiania znajomości historii i tradycji polskiego spadochroniarstwa
- Podnoszenie sprawności fizycznej
- Podejmowanie wyzwań walki z własną słabością, lękiem, brakiem własnych umiejętności

3. Zamierzenia wychowawcze:
- Zapoznanie harcerzy z historią polskiego spadochroniarstwa
- Poznanie aktualnych problemów okolicy obozowania, znalezienie potrzebujących pomocy,
- Zaszczepienie idei wędrownictwa w środowisku działania (próba wędrownicza),
- Zdobywanie stopni i sprawności,
- Poznanie okolicznych zabytków oraz historii Leźnicy Wielkiej
- Działania za pomocą wędrowniczych instrumentów metodycznych

4. Uczestnik po zakończeniu będzie:
- Posiadał podstawowe wiadomości i umiejętności potrzebne do uprawiania spadochroniarstwa,
- Znał historię polskiego spadochroniarstwa,
- Posiadał prawo do użytkowania harcerskiego znaku spadochronowego

5. Formy oceny założonych efektów programu:
- Odnośnie prób na stopnie harcerskie: Podsumowanie z opiekunem próby i przygotowanie raportu oraz zamknięcie próby przez kapitułę.
- Odnośnie Uzyskania Harcerskiego Znaku Spadochronowego: egzamin przed Kapitułą Harcerskiego Znaku Spadochronowego

6. Obrzędowość: uczestnicy otrzymają koszulki z logiem obozu, patrole zostaną przemianowane na plutony, patrolowi zaś na plutonowych

7. Działania związane z utrzymaniem czystości i estetyki w placówce:
- Sprawdzanie stanu czystości w namiotach będzie się odbywać w ramach apelów porannych
- Za sprawę utrzymania porządku na terenie obozowiska odpowiedzialni będą uczestnicy pełniący służbę porządkową
- W przypadku stwierdzenia przez kadrę obozu zaniedbania w utrzymaniu porządku, będzie wymierzana kara w postaci obrzędowego „pogrzebu śmiecia”

8. Realizacja programu zapisana będzie w Książce Pracy Obozu Harcerzy

9. Harmonogram realizacji programu
Dzień Pora dnia Dzień pogodny Dzień deszczowy
23. 07 .09-czwartek przedpołudnie · Wyjazd autobusem z Mrągowa do Olsztyna· Wyjazd pociągiem z Olsztyna do Torunia
popołudnie · Obiad· Wyjazd pociągiem z Torunia do Kutna· Wyjazd Pociągiem z Kutna do Ozorkowa· Przejazd wynajętym autobusem z Ozorkowa do miejsca obozowania
wieczór · Przybycie do miejsca obozowania· Pionierka obozowa· Kolacja· Zakończenie pionierki· Toaleta wieczorna· Modlitwa wieczorna w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
24. 07 .09-piątek przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Spotkanie uczestników z kadrą Ośrodka Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego
popołudnie · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Zdobnictwo obozowe
wieczór · Kolacja· Apel otwierający· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna · Kolacja· Świeczkowisko obrzędowe· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
25. 07 .09-sobota przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Zajęcia naziemnesu skoków ze spadochronem
popołudnie · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Kąpiel w jeziorze · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Zajęcia z historii wędrownictwa
wieczór · Kolacja· Powszechny przegląd umundurowania· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
26. 07 .09-niedziela przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Wymarsz na Mszę Świętą do Kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła· Msza Święta· Zwiedzanie kościoła
popołudnie · Powrót do miejsca obozowania· Obiad· Czas do dyspozycji patroli
wieczór · Kolacja· Toaleta wieczorna· Projekcja filmu „Ptaki ptakom”· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
27. 07 .09-poniedziałek przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Wymarsz na lotnisko· Przygotowanie do skoków z samolotu, skoki · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Zajęcia o możliwościach uprawiania spadochroniarstwa sportowego
popołudnie · Powrót do miejsca obozowania· Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Mecz piłki siatkowej między uczestnikami · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Zajęcia z historii polskich odznak spadochronowych
wieczór · Kolacja· Realizacja przez uczestników zajęcia wymaganych do uzyskania Harcerskiego Znaku Spadochronowego· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
28. 07 .09-wtorek przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Wymarsz na lotnisko· Przygotowanie do skoków z samolotu, skoki · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach prób na stopień Harcerza Orlego
popołudnie · Powrót do miejsca obozowania· Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Mecz piłki nożnej między uczestnikami · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Zajęcia z zakresu kadrotwórczej roli drużyny wędrowników
wieczór · Kolacja· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek· Nocna gra terenowa
29. 07 .09-środa przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Wymarsz na lotnisko· Przygotowanie do skoków z samolotu, skoki · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach prób na stopień Harcerza Rzeczypospolitej
popołudnie · Powrót do miejsca obozowania· Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Mecz piłki koszykowej między uczestnikami · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Zajęcia z zakresu literatury wędrowniczej
wieczór · Kolacja· Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach prób na stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna · Kolacja· Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach prób na stopnie instruktorskie· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
30. 07 .09-czwartek przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Wymarsz na lotnisko· Przygotowanie do skoków z samolotu, skoki · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Zajęcia teoretyczne realizowane w ramach prób na sprawności
popołudnie · Powrót do miejsca obozowania· Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Powitanie Komisji ds. Harcerskiego Znaku Spadochronowego, posiedzenie Komisji · Obiad· Czas do dyspozycji patroli· Powitanie Komisji ds. Harcerskiego Znaku Spadochronowego, posiedzenie Komisji
wieczór · Kolacja· Toaleta wieczorna· Apel z wręczeniem Harcerskich Znaków Spadochronowych· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna · Kolacja· Toaleta wieczorna· Obrzędowe świeczkowisko z wręczeniem Harcerskich Znaków Spadochronowych· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
31. 07.09-piątek przedpołudnie · Pobudka, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Apel poranny· Rozpoczęcie Harcerskiego Dnia Skupienia-zawiązanie wspólnoty· Zajęcia Harcerskiego Dnia Skupienia realizowane przez zespół „Duszochwaty”
popołudnie · Obiad· Nabożeństwo pokutne· Przygotowanie do Mszy Świętej· Msza Święta
wieczór · Kolacja· Toaleta wieczorna· Spotkanie powołaniowe z kapelanami, modlitwa wieczorna· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
01. 08 .09-sobota przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Wymarsz do obozu 1 Warmińskiej Wodnej Drużyny Wędrowniczek w Opolu, zajęcia wspólne · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Zajęcia z historii Szarych Szeregów
popołudnie · Obiad· Dalszy ciąg zajęć wspólnych· Godzina „W”- obchody 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego · Obiad· Przygotowania do obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego· Godzina „W”- uroczysty apel rocznicowy
wieczór · Kolacja· Powrót do miejsca obozowania· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna · Kolacja· Spotkanie informacyjno-propagatorski z żołnierzami Ośrodka Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego· Toaleta wieczorna· Modlitwa w kręgu· Udanie się na spoczynek, cisza nocna
02. 08 .09-niedziela przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Przywitanie Kapituł stopni Harcerz Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej, posiedzenie Kapituł, zamknięcie prób na stopnie
popołudnie · Obiad· Kąpiel w jeziorze · Obiad· Czas wolny
wieczór · Kolacja· Wstępne pakowanie uczestników· Przygotowanie do Mszy Świętej· Msza Święta· Apel
03. 08 .09-poniedziałek przedpołudnie · Pobudka, modlitwa, poranny rozruch fizyczny, toaleta poranna· Śniadanie· Pakowanie uczestników demontaż obozu
popołudnie · Obiad· Wyjazd do Koronowa na Zlot XX-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 
0.039190053939819