Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
historyczna gra terenowa
autor:
dodany: 10 września 2008


Miejsce: miasto

Cel: zapoznanie harcerzy z historią powstania i początków harcerstwa

Do przygotowania:

pozostawienie znaków patrolowych w terenie objętym zabawą
kartka na drzwi harcówki
uzgodnienie z ludźmi, aby odgrywali postać Małkowskiego i żołnierza
pierwszy numer "Skauta"
kartki z datami dotyczącymi powstania skautingu w Polsce
zaszyfowana wiadomość o podejściu do obcego żołnierza

Przebieg zbiórki:

1. Znalezienie kartki na drzwiach harcówki (fragment artykułu dotyczącego ruchu młodzieżowego wymyślonego przez Baden-Powella oraz informacja na temat Baden-Powella), a także treść pierwszego zadania: odnaleźć Andrzeja Małkowskiego, którego mogą zainteresować te informacje. Dołączono plan z zaznaczonym miejscem.

2. Małkowski już wie o skautingu. Poznanie postaci Andrzeja Małkowskiego przez rozmowę z nim, on też sam opowiada o sobie. Pokazuje okładkę pierwszego numeru Skauta. Rozdaje kartki z datami dotyczącymi powstanie skautingu w Polsce.

3. Dojście znakami patrolowymi do lasu, gdzie trwa I wojna światowa. Znalezienie koperty z zaszyfrowaną informacją, by podejść obcego żołnierza i zdobyć od niego informacje na temat pracy polskich skautów podczas wojny.

4. Powrót do harcówki wg znaków patrolowych.

5. Piosenka "Ledwie skowronki".

6. Opowieść o powstaniu ZHP i harcerstwie do czasu II wojny światowej.

7. Każdy zapisuje, co zapamiętał z gry (później to przeczyta) oraz opowiada o swoich wrażeniach.

8. Obrzędowe zakończenie zbiórki
 
0.0045409202575684