Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Pion harcerski / Konspekty zbiórek
Szare Szeregi - gra
autor: Kasia Burszczyk
dodany: 19 września 2014


Czuwaj Druhny i Druhowie!
Nasz zwiad otrzymał informację o porwaniu głównodowodzącego Szarych Szeregów. W związku z tym zostaliście powołani przez Kwaterę Główną Szarych Szeregów do uwolnienia pojmanego. Podzielono was na cztery patrole, które mają do wykonania konkretne zadania. Podaję do wiadomości wasze przydziały:

PATROL RUDEGO: ………………………………………

PATROL ZOŚKI: ………………………………………………

PATROL ALKA: ………………………………………………

KAMYKI: ………………………………..……………………..Eztwmj Dythir n Dytehkwnc!

Imsz zwnmd kuyzramł nifkyameję k pkywmint główik dkwkdząecgk Szmyreh Szcycgów. W zwnązot z ura zksumlnśenc pkwkłmin pyzcz Owmucyę Główią Szmyreh Szcycgów dk twklincinm pkjamicgk. Pkdznclkik wms im ezucyr pmuyklc, ouóyc amją dk wrokiminm okioycuic zmdminm. Pkdmję dk wnmdkakśen wmszc pyzrdznmłr:

PMUYKL YTDCGK: ……………………………………………………

PMUYKL ZKŚON: …………………………………………………………

PMUYKL MLOM: ………………………………………………………....

OMARON: …………………………………………………………………….


Czuwaj!

Dostaliście wyjątkowe zadanie….
Musicie zostać w obozie i zbudować szpital polowy, na wypadek gdyby któryś z naszych lub Główny Dowódca byli ranni. Oto lista potrzebnych rzeczy:
- łóżko
- bandaże
- chusta
- nożyczki
- woda pitna
- koce
Potrzebnych rzeczy szukajcie wokół obozu. Będą one oznaczone pomarańczową lub zieloną bibułą. Reszta wyposażenia dołóżcie według własnego uznania. Bardzo ważne abyście zbudowali zadaszenie w szpitalu. Dobrze pełnijcie służbę w szpitalu, bo to od was zależy życie i zdrowie naszych ludzi i powodzenie misji.Czuwaj Druhny i Druhowie!

Was obóz szkoleniowy oczekuje na wasze przybycie, aby przygotować patrole do wykonania misji. Oto lista potrzebnych rzeczy:
- busola
- latarki
- woda do picia,
- coś do pisania ( kartka i długopis)
- wygodne obuwie
- ODWAGA I POGODA DUCHA

Wychodząc przez bramę główną, kierujcie się znakami patrolowymi do następnej informacji naszego zwiadu. Po drodze rozglądajcie się uważnie za niebieskimi kartkami, które zawierają cenne dla was informacje dotyczące Szarych Szeregów.
Informacje przeznaczone dla was, będą oznaczone kolorem: CZERWONYM

UWAGA!!!!
Z każdego miejsca możecie zabrać tylko 1 niebieską informację (nie więcej!!!)
Macie do zdobycia


Czuwaj Druhny i Druhowie!

Was obóz szkoleniowy oczekuje na wasze przybycie, aby przygotować patrole do wykonania misji. Oto lista potrzebnych rzeczy:
- busola
- latarki
- woda do picia,
- coś do pisania ( kartka i długopis)
- wygodne obuwie
- ODWAGA I POGODA DUCHA

Wychodząc przez bramę główną, kierujcie się znakami patrolowymi do następnej informacji naszego zwiadu. Po drodze rozglądajcie się uważnie za niebieskimi kartkami, które zawierają cenne dla was informacje dotyczące Szarych Szeregów.
Informacje przeznaczone dla was, będą oznaczone kolorem: ŻÓŁTYM


Czuwaj Druhny i Druhowie!

Was obóz szkoleniowy oczekuje na wasze przybycie, aby przygotować patrole do wykonania misji. Oto lista potrzebnych rzeczy:
- busola
- latarki
- woda do picia,
- coś do pisania ( kartka i długopis)
- wygodne obuwie
- ODWAGA I POGODA DUCHA

Wychodząc przez bramę główną, kierujcie się znakami patrolowymi do następnej informacji naszego zwiadu. Po drodze rozglądajcie się uważnie za niebieskimi kartkami, które zawierają cenne dla was informacje dotyczące Szarych Szeregów.
Informacje przeznaczone dla was, będą oznaczone kolorem: POMARAŃCZOWYMCzuwaj!
Każdy Patrol musi się teraz kierować swoją trasą, wyznaczoną przez azymut. Kierujcie się …………………………………………………………………………
aż do kolejnej informacji lub punktu.


POWODZENIA!!!!!!


GRATULACJE!!!

Udało wam się pozytywnie przejść szkolenie sprawnościowe. Bądźcie ostrożni, ponieważ w pobliżu czają się patrole niemieckich żołnierzy. Poznacie ich po niemieckiej fladze na ramieniu. Wykorzystajcie swój spryt i nie dajcie się złapać. W razie kłopotów kierujcie się na punkt szkoleniowy. Kierujcie się teraz znakami patrolowymi oznaczonymi waszym kolorem.


Druhny i druhowie!

Waszym zadaniem jest zaszyfrowanie według podanego klucza wiadomości i dostarczenie jej do podziemnego Sztabu, który znajduje się w odległości 250 metrów od miejsca w którym się znajdujecie. Sztab oznaczony będzie flagą biało-czerwoną. Zamieście wiadomość w skrzynce na listy. Obok skrzynki dla każdego patrolu czeka wiadomość (kolor waszego patrolu). Pamiętajcie, że w pobliżu Podziemnego sztabu wartują niemieccy żołnierze, którzy co 3 minuty robią swój obchód. Musicie być ostrożni i nie dać się zauważyć wrogom. Na tym punkcie musicie wykazać się sprytem i umiejętnością przemieszczania się.Gratulacje !!!

Udało wam się przejść całe szkolenie. Jesteście więc gotowi, aby przystąpić do najważniejszego zadania. Całość waszej załogi będzie stanowić patrol ALKA, ZOŚKI i RUDEGO. Skierujcie się teraz w bezpieczne miejsce aby oddalić się od niemieckich żołnierzy. Wasz azymut: ………………………………………………………………….
Tam oczekujcie na zastępcę dowódcy Szarych Szeregów, który powie wam jak odbić głównodowodzącego i zakończyć całą misję.

Powodzenia!!


Dodatkowe treści listów
Informacje ogólne
Szare Szeregi, był to kryptonim konspiracyjny Organizacji harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej w czasie II Wojny światowej. Działały od 27 września 1939 roku, do 18 stycznia 1945 roku. Zostały powołane przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Szare Szeregi współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej. Organizacja harcerek kierowana przez Józefinę Łapińską przyjęła kryptonim „Związek Koniczyn” (od 1943 roku, „Bądź Gotów”). Zrzeszała harcerki od 16 roku życia, prowadziła działalność wychowawczą i opiekuńczą, współdziałała np. z Polskim Czerwonym Krzyżem i przygotowywała młodzież żeńską do pracy w służbie sanitarnej i łączności. Harcerki powyżej 18 roku życia kierowane były do „Wojskowej Służby Kobiet”. Pod koniec wojny, Organizacja Harcerek liczyła około 5000 dziewcząt.

Struktura

Na czele konspiracyjnej Organizacji Harcerzy stała Kwatera Główna „Szarych Szeregów”, o kryptonimie „Pasieka”. Jej ogniwami organizacyjnymi były:

Chorągwie „Ule”
Hufce „Roje”
Drużyny „Rodziny”
Zastępy „Pszczoły

Główna Kwatera kierowała w okresie najpełniejszego rozwoju pracą 20 chorągwi harcerskich, wśród nich 5 obejmowało tereny zachodnie włączone do Rzeszy. W Wielkopolsce były to, ul Przemysław i ul Gniezno.


Podstawowe zasady

Członków organizacji obowiązywało przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Przyrzeczenie uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną: „Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia”. Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę. Program został sprecyzowany w koncepcji Dziś – jutro – pojutrze.

„Dziś” oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania
„Jutro” otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie
„Pojutrze” pracę w wolnej Polsce
Historia kryptonimu

Nazwa Szare Szeregi została przyjęta w całym kraju dopiero w 1940. Początkowo kryptonim ten funkcjonował w Poznaniu. Geneza powstania kryptonimu związana jest z przeprowadzoną przez poznańskich harcerzy akcją informacyjną, podczas której roznoszono w godzinach wieczornych i nocnych ulotki do skrzynek listowych mieszkań zasiedlonych przez rodziny niemieckie z Litwy, Łotwy, Estonii. Rodziny polskie były przymusowo wysiedlane do Generalnego Gubernatorstwa, a rodziny niemieckie informowano o dobrowolnym opuszczeniu mieszkań przez Polaków. Ulotki, napisane w języku niemieckim, podające sprostowanie zostały podpisane inicjałami SS. Skrót rozwinęli w kryptonim Szare Szeregi harcmistrz dr Józef Wiza i harcmistrz Roman Łuczywek. Kryptonim przyjął się w Poznaniu, w Chorągwi „Ul Przemysław”. Informację o przyjętej nazwie przywiózł do Warszawy podharcmistrz Witold Marcinkowski. Nazwę przyjęto z poleceniem wprowadzenia kryptonimu w całej podziemnej organizacji harcerskiej.
Podział młodzieży

Na początku działalności SS (z powodu konieczności konspiracji), przyjmowania byli tam tylko młodzi ludzie, którzy ukończyli 17 lat. Później także młodsze dzieci mogły wstąpić do SS. Młodzież SS podzielono na 3 grupy wiekowe:

„Zawisza”, „Z” (12-14 lat) Drużyny „Zawiszy” nie brały w zasadzie udziału w walce bieżącej. Natomiast przygotowywały się do pełnienia służby pomocniczej, a nauką na tajnych kompletach – do odbudowy Polski po wojnie. Spośród służb pomocniczych, pełnionych w okresie „przełomu”, najbardziej znana jest zorganizowana w czasie powstania warszawskiego Harcerska Poczta Polowa.
„Bojowe Szkoły” „BS” (15-17 lat) Drużyny BS pełniły służbę w małym sabotażu, będącym akcją propagandową skierowaną do ludności polskiej (w Warszawie w ramach organizacji „Wawer-Palmiry”). Akcja obejmowała pisanie na murach, rozlepianie afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek, kolportaż fikcyjnych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączenie się do niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag, usuwanie z wystaw i gablot niemieckich fotografii, gazowanie kin. Do najgłośniejszych akcji należy zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. Wykonywana przez drużyny BS akcja „N” była destrukcyjną akcją propagandową, skierowaną do Niemców, polegającą głównie na podrzucaniu dywersyjnych ulotek i gazetek. Drużyny BS uczestniczyły w akcji „WISS” („Wywiad – Informacja Szarych Szeregów”), polegającej na obserwacji niemieckich wojsk i ich ruchów. W ramach przygotowań do „przełomu” drużyny BS przechodziły przeszkolenie wojskowe, otrzymywały przydziały do jednostek AK (np. jako poczty dowódców, oddziały łączności i oddziały rozpoznawcze). Do okresu odbudowy przygotowywali się chłopcy z BS, podobnie jak z „Zawiszy”, ucząc się. W powstaniu warszawskim walczyli w Śródmieściu jako kompania, a w innych dzielnicach jako plutony piechoty.

„Grupy Szturmowe” „GS” (powyżej 18 roku życia) Drużyny GS, podporządkowane „Kedywowi” (Kierownictwu Dywersji) AK, pełniły służbę w „wielkiej dywersji”. W Warszawie w sierpniu 1943 utworzono z nich batalion „Zośka”, którego 3. kompanię wydzielono do zadań specjalnych („Agat”, później „Pegaz”). Wiosną 1944 powstał z niej batalion „Parasol”. Oddziały GS wykonały wiele akcji bojowych, w tym wysadzanie mostów kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów (akcja pod Arsenałem, akcja w Celestynowie), likwidacja funkcjonariuszy aparatu terroru (Kutschera, Koppe, Burcki, oraz odpowiedzialnych za katowanie Jana Bytnara „Rudego”: Schultza i Langego). Inne oddziały GS (np. Chorągwi Radomskiej i Krakowskiej) walczyły w oddziałach partyzanckich oraz prowadziły sabotaż kolejowy. Do „przełomu” oddziały GS przygotowywały się przez szkolenie w szkołach podchorążych (m.in. prowadzona przez Szare Szeregi Szkoła Podchorążych Piechoty Rezerwy „Agricola”) i szkolenie na kursach niższych dowódców (motorowe i saperskie). Do okresu odbudowy powojennej drużyny GS przygotowywały się kończąc naukę szkolną, podejmując tajne studia wyższe oraz samokształcenie (w tym tematykę tzw. ziem postulowanych). W okresie „przełomu” wiele oddziałów GS brało udział w walkach oddziałów AK, w tym w marszu na pomoc Warszawie. W powstaniu warszawskim bataliony „Zośka” i „Parasol” walczyły na Woli, Starówce i Czerniakowie, ponosząc straty sięgające 80%. Kompania „Rudy” batalionu „Zośka” została nazwana przez Komendanta Głównego AK najlepszą kompanią Armii Krajowej. Batalion „Wigry” walczył na Woli i Starówce.

Działalność

Organizacja harcerzy prowadziła ponadto akcję „M”, usiłując oddziaływać na całą młodzież niezorganizowaną. Wydawała wiele pism, w tym pisma Głównej Kwatery: „Źródło”, później „Dęby”, „Drogowskaz”, „Pismo Młodych”, „Brzask”, wydawała liczne broszury i książki, m.in. „O powołaniu naszego pokolenia”, „Wielka gra”, „Przodownik” i „Kamienie na szaniec„. Wyszkoliła ok. 300 instruktorów.

Oddział specjalny – III Kompania Wydzielona (nazwy: „Agat” – „Pegaz” – „Parasol”). Zadaniem oddziału było likwidowanie szczególnie szkodliwych hitlerowców – głównie funkcjonariuszy SS lub innych wysokich oficerów niemieckich. Organizacja harcerzy poniosła bardzo duże straty, m.in. 21 lutego 1944 zginął w obozie Gross-Rosen twórca i pierwszy Naczelnik Florian Marciniak (aresztowany 6 maja 1943), w powstaniu warszawskim poległ zastępca Naczelnika E. Stasiecki. Szare Szeregi zostały rozwiązane 17 stycznia 1945.


Harcerki

Oddzielnie działała Organizacja Harcerek, nosząca kryptonim „Bądź gotów” i „Związek Koniczyn”, zorganizowana w Pogotowie Harcerek. Przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów działała od 1940 r. żeńska Grupa Wykonawcza Łączniczek i Kolporterek podległa Mirosławowi Cieplakowi „Giewontowi”; była to ok. 50 – osobowa grupa harcerek (w 1944), powstała z kręgu starszoharcerskiego przy 54 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej, a następnie z utworzonej 54 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Jagiełły. Jej drużynową przez cały czas okupacji była Romana Łukaszewska „Ewa”. Głównym zadaniem tego zespołu był kolportaż prasy konspiracyjnej Szarych Szeregów.


ZOŚKA

Ale osobiste uliczne wyczyny Zośki były czymś mało istotnym i drugorzędnym dla
jego udziału w akcji Małego Sabotażu. Istotna rola Zośki polegała na pracy „sztabowej”. To
on rozplanowywał drobiazgowo i szczegółowo każdą pracę, wyznaczoną jego rejonowi przez
Komendę Wawra, troskliwie przewidując wszelkie niebezpieczeństwa, mogące tej właśnie
pracy towarzyszyć. To on organizował i podniecał wspaniałe współzawodnictwo inicjatywy i
pomysłowości. On czynił z każdego występu ulicznego swoistą szkołę charakterów,
przepajając wszelkie wystąpienia Buków atmosferą służby i obowiązku, punktualności,
rzetelności, odwagi, koleżeństwa. Z miesiąca na miesiąc wzrastało przywiązanie i zaufanie
Buków do Zośki. To, że umiał trafnie przewidywać i trafnie zarządzać - wiedzieli od dawna,
jeszcze z czasów szkolnych. Teraz przekonali się, że Zośka stał się specjalistą w
organizowaniu ludzi i życia. Mimo że był ich rówieśnikiem i kolegą, poddawali się jego woli
chętnie i bez wewnętrznego oporu. Szczególnie mocnym oparciem dla Buków był Zośka w
ciężkich okresach, kiedy w kogoś z ich gromady uderzył grom lub gdzieś w najbardziej
bezpośrednim pobliżu zapadał się grunt podziemnego życia. W takich chwilach zdolności
przywódcze Zośki jakby uwielokrotniały się. Był jeszcze spokojniejszy niż zwykle, decyzje
wydawał szybciej niż zwykle. Pewnego listopadowego ranka 1942 roku uratował od
niewątpliwej zguby dwoje ludzi tylko dlatego, że w ciągu minuty po usłyszeniu groźnej
nowiny pędem wybiegł na miasto i zdążył w sam czas, by ich zatrzymać przed bramą
zagrożonego lokalu. Zośka był wśród Buków propagatorem „teorii spokoju” w czasie akcji.
Mawiał często: - W służbie potrzebny jest spokój, opanowanie, trzeźwa ocena, jasny umysł i
pogoda ducha.

ALEK

Oczywiście Alek nie mógł dać się zakasować pomysłowości i inicjatywie innych. On też miał swoje pomysły i swoje zamierzenia. Jeśli dręczyć hitlerowców - to dręczyć. Jeden z efektownych, choć nieco niebezpiecznych sposobów polegać będzie na zrywaniu hitlerowskich flag. W każde niemieckie święto wywieszały niemieckie i Niemcom podległe urzędy ogromne, czerwone flagi ze swastykami. Te wielkie jaskrawe płótna zwisały na dziesięć metrów i często niemal dotykały chodników, prowokując polskie oczy swą symboliką. Stwierdzić trzeba, że pierwsze hitlerowskie flagi zerwane były w Warszawie rękami Alka. Ponieważ chłopiec ten, jak się przekonano JUŻ od pierwszych tygodni pracy w Wawrze, miał wyjątkowo rozwiniętą odwagę, a ponadto wciąż gnał go niepokój w poszukiwaniu rzeczy niecodziennych, w wykonywaniu czynów niełatwych - ponieważ silnie grała w Alku ambicja - toteż flagi hitlerowskie, na które ruszał osobiście - były to zawsze flagi wyjątkowe. Koledzy z jego piątki szli na ściąganie flag normalnych, skromniejszych rozmiarów, na mniej ruchliwych ulicach. Alek ruszał do flag największych, do najbardziej
eksponowanych punktów miasta. On też zerwał olbrzymią flagę z gmachu PKO na rogu
Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Wspinanie się, silne szarpnięcie, szybkie zwinięcie flagi i
jazda.RUDY

Jego pierwsze wielkie nad sobą zwycięstwo było związane z napisem sloganu „Tylko
świnie siedzą w kinie”. Na ulicy Rakowieckiej, na czerwonych cegłach koszar lotniczych,
Rudy najpierw napisał slogan, a potem narysował dwie duże świnie siedzące w krzesłach.
Ulica Rakowiecka jest dość ruchliwą ulicą. Była ulicą koszar lotniczych i koszar SS. Pisanie i rysowanie trwało parę minut. Była to jedna z najpierwszych prac Rudego. Rudy wykonał zadanie ponad normę, uzupełniając je własnym pomysłem. Ponieważ był dobrym rysownikiem, świnki wypadły pierwszorzędnie i przez dłuższy czas były tematem rozmów w mieście. Walka z kinami rozgorzała na dobre. Mały Sabotaż - kontra publiczka warszawska.
Wydano specjalną ulotkę do młodzieży. Rozlepiono na ulicach powszechny śmiech wzbudzające „obwieszczenie urzędowe” szefa propagandy Ohienbuscha, w którym to obwieszczeniu Ohienbusch wzywa Polaków do uczęszczania do kin, jako że dochód z nich idzie na dozbrojenie armii niemieckiej! Gazowano niezliczoną ilość razy sale kinowe, powodowano w nich smrody, wybuchy i pożary. Bez skutku! Warszawa powtarzała slogan o świniach siedzących w kinie, śmiała się z Ohienbuschowego afisza, aprobowała wykurzanie gazami z filmów - ale publiczka warszawska nie dawała się zwyciężyć. Ku zdumieniu i irytacji komendy Wawra właśnie w tych kinach, gdzie najczęściej przeprowadzano gazowanie - tłok był największy.
Publiczka cisnęła się tam nie tylko, by oglądać film, ale także, aby przeżyć sensację gazowania.

SZKOLENIE SPRAWNOŚCIOWE


ROZKAZ I. 3-42. M.p., 12.IX.42

Druhowie!
Bierzcie dziś udział w ćwiczeniach hufca Mokotów Górny. Mimo że już trzy lata
znajdujemy się w niewoli, mimo niedostatków, braku najpotrzebniejszych środków do życia, mimo Palmir, Oświęcimia, Wawra, mimo bestialskiego szału wroga, mimo tego wszystkiego
odbywamy tu dziś swoje ćwiczenia, aby zacząć nimi ostatni etap naszych zmagań, aby stać się prawdziwymi żołnierzami Polski Walczącej. Staniemy się nimi wtedy, gdy dzięki swemu wyszkoleniu potrafimy spełnić zadania, powierzone nam w chwili decydującej. Ale nie tylko wyszkolenie decyduje o naszej wartości bojowej. Czynnikiem jeszcze ważniejszym będzie
bojowy duch żołnierski, który ukształtować się może tylko w walce. Dlatego stoimy mocno i stać będziemy nadal na różnych odcinkach walki podziemnej prowadzonej z wrogiem już dziś.
 
0.12746095657349