Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Dla wszystkich / Regulaminy ZHP
JAK ZORGANIZOWAĆ BIWAK DRUŻYNY cz-6
autor: Krzysztof Czerniejewski
dodany: 9 czerwca 2008


Niezbędne formalności
Na początek sprawa, której chyba nie można nazwać tylko „formalno¬ścią" - na biwaku musi być osoba pełnoletnia! Jeśli drużynowy lub przyboczny nie ma skończonych osiemnastu lat, należy postarać się o udział opiekuna drużyny, zaprzyja¬źnionego instruktora albo jednego z rodziców. Lekceważąc ten przepis drużynowy naraża się na bardzo po¬ważne konsekwencje!
Zarówno opiekun, jak i uczestni¬cy powinni mieć przy sobie dokumen¬ty tożsamości.
Po drugie - nawet obozując poza bazą harcerską czy terenem prywat¬nym trzeba mieć zgodę zarządcy; w przypadku lasu państwowego jest to leśniczy. Nie od rzeczy też będzie zgłosić się w najbliższym posterun¬ku policji. Czasy są niebezpieczne, ktoś może zawiadomić, że „Jacyś obcy się tu kręcą" i możecie mieć nie¬przyjemności.
Trzecia rzecz - ubezpieczenie. Każdy uczeń jest ubezpieczony w szkole, ale zakres tego ubezpieczenia jest rozmaity i trzeba się o to dokła¬dnie dowiedzieć w sekretariacie szko-ły. Należy też pamiętać o ubezpiecze¬niu OC (odpowiedzialności cywilnej) opiekuna - jeśli jest to instruktor, po¬winien mieć opłacone składki ins¬truktorskie.
Wreszcie rzecz pierwszorzędne wagi - wyjeżdżając na biwak drużynowy musi mieć stuprocentową pewność, że wszyscy rodzice harcerz wiedzą o biwaku i wyrazili na wyjazd syna czy córki zgodę!

Po biwaku
Tu poruszę tylko dwie sprawy (bo uznaję, że oddanie pożyczonego sprzętu i sprawdzenie, czy wszyscy dotarli do domu jest oczywiste...` Warto spotkać się w gronie przygotowującym biwak (kadra lub Rad Drużyny) i zastanowić się, czy cel ustalone na początku zostały osiągnięte. Wnioski można zapisać choć by w książce pracy drużyny - n następny biwak będą jak znalazł Druga sprawa - w każdej drużynie. a szczególnie młodej, wspólny wy jazd bardzo integruje. Czasem nawet integracja jest jednym z celów biwaku. Ale trzeba pamiętać o tych którzy z różnych powodów? na biwaku nie byli - często na zbiórce pobiwakowej uczestnicy przekrzykuj, się wymieniają swoje wrażenia, albo mówią tylko do siebie nawzajem (często zapominając, że ktoś może ich nie zrozumieć lub poczuć się „na uboczu". Warto więc urządzić rundę wspomnień - każdy opowiadać? (ale wszystkim!), co najlepiej zapamiętał z biwaku i co mu się najbardziej podobało.

 
0.0046460628509521