Aktualności
XXI OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2014-01-13 22:39:22
Relacja LIVE z XX OFPH ŚPIEWOGRANIEC
 
2013-02-22 22:54:13
Dział metodyczny / Pion zuchowy / Metodyka zuchowa
Zdobywanie pożytecznych umiejętności.
autor: Marta Maciejewska
dodany: 6 kwietnia 2008


Zdobywanie pożytecznych umiejętności.

Pracując z uczniami klas młodszych często sięgam do „ zuchowego skarbca”, by wzbogacić metodykę lekcji elementami pełnymi fantastyki i niezwykłości. Moi uczniowie bardzo lubią te fragmenty zajęć, które dają im możliwość spontanicznego zachowania.

Prowadzimy kronikę klasową, w której zapisujemy różne wydarzenia i fakty. Dzieci Kształtują swe umiejętności plastyczne i językowe. Umieszczają w kronice swobodne teksty oraz pierwsze poetyckie wypowiedzi. Tworzymy krąg przyjaźni czyli uroczysty szyk w kole, przekazując sobie iskierkę radości. W kręgu rady siadamy po turecku w celu omówienia ważnych spraw klasowych i szkolnych. Posiadamy swoje okrzyki i zawołania. Zbieramy rożne ciekawe okazy do klasowego skarbca. Nasza klasową tajemnicą jest czarodziejski sznureczek, który pomaga wszystkim zapamiętywać ważne pojęcia i informacje poprzez zawiązywanie na nim supełków. Realizując tematy z edukacji regionalnej wprowadzam gawędę. W gawędzie przekazuję uczniom informacje o świecie, regionie, pokazuję zjawiska i fakty. Realizuję wiele zadań wychowawczych.

Zabawy tematyczne bardzo często stanowią ważny element jednostki tematycznej. Ich celem jest stworzenie dziecku warunków dorosłego działania w sferze fantazji. Ich efektem jest radość wynikająca z samego działania.

Gry i zabawy są naturalnymi sposobami funkcjonowania dziecka, stąd być może wynika ich ogromna przydatność w procesie nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności. Zabawa to działalność o charakterze twórczym. Dzieci uczą się współdziałać w grupie, przestrzegać reguł gry. W tych działaniach uczniowie demonstrują ekspresję słowną i ruchową.

Zuchowe pląsy zastępują nam krótką gimnastykę śródlekcyjną. Wprowadzają wszystkich w wesoły nastrój i usuwają napięcie z mięśni ciała. Często bawimy się w teatr, ponieważ jest to forma pracy, która rozwija wyobraźnię, pamięć i mowę dziecka. Organizujemy teatrzyk kiedy poznajemy przygody bohaterów lektur szkolnych , wystawiamy mini przedstawienia dla innych uczniów korzystając z najpiękniejszych bajek i baśni dla dzieci. Stosując inscenizację każdy uczeń może wcielić się w rolę poznawanych bohaterów, wykazać się własną interpretacją poznanych tekstów oraz spełnić swe marzenia bycia aktorem.

Majsterka to działalność wyrabiająca sprawność manualną. Rozwijamy ją w działalności artystycznej. Poprzez twórczość artystyczną, dzieci wyrażają swe uczucia, wyobrażenia, przekazują swoją wiedzę. Ekspresja artystyczna stwarza równocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, doskonalenia jego procesów poznawczych oraz ćwiczenia zmysłów i motoryki. Daje niepowtarzalną okazję do tworzenia i cieszenia się efektem swojej pracy. Eksponowanie prac dzieci w szkole, w środowisku, pozwala na dokonywanie samooceny, uczy szacunku dla własnej i cudzej pracy. Dzięki organizowanym w szkole aukcjom prac plastycznych zbieramy fundusze na potrzeby klasowe oraz zapoznajemy rodziców z własną twórczością. Rodzice chętnie uczestniczą w klasowych uroczystościach i lekcjach otwartych. Mają możliwość bliżej poznać zespół klasowy swojego dziecka, zrozumieć na czym polega nauczanie zintegrowane.

Wybierając daną metodę aktywizującą, trzeba ją dokładnie przemyśleć i skutecznie wykorzystywać w procesie nauczania. Ważne jest przy tym stwarzanie przyjaznej atmosfery zaufania, życzliwości oraz otwartości na wszelkie propozycje ucznia.
 
0.0057830810546875